Khue

Member
 • Content count

  183
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

88 Excellent

1 Follower

About Khue

 • Rank
  Advanced Member

Personal Information

Recent Profile Visitors

34,357 profile views

Single Status Update

See all updates by Khue

 1. Phương pháp Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng loại 2

  Tác giả (Rias Gremory): "Mình thấy gặp rất nhiều bài toán về giải phương trình vô tỷ ở diễn đàn đã được giải giải bằng cách đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 2.
  Và câu hỏi là: Tại sao lại có cách đặt như vậy ? Chẳng nhẽ là may mắn sao ? Hay là ''mò ra ta có ' ? Câu trả lời là không !!

  Đặt ẩn phụ thế nào , ra sao đều có nguyên nhân của nó ? Ở phần này mình sẽ lý giải về cách đặt đó."